JPB Menu

Podwykonawstwo | Konstrukcje żelbetowe i murowe | Generalne wykonawstwo

                              KONTAKT | WYCENY

Marek Rogowski                                    Paweł Kozub
887 681 010                                            691 542 430
m.rogowski@j-p-b.pl                                p.kozub@j-p-b.pl

 

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 • KONSTRUKCJE MUROWE
  - Murowanie z różnych materiałów, wykonywanie również skomplikowanych konstrukcji, zapewniamy niezbędny sprzętu do wykonania robót.
 • KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
  - Wykonywanie wszelkiego rodzaju robót według indywidualnej specyfikacji budowy z wykorzystaniem szalunków systemowych oraz innowacyjnych rozwiązań budowlanych.
 • MONTAŻ ZBROJENIA
  - Montaż zbrojeń dla konstrukcji monolitycznych, zbrojenia dla stropów systemowych, dozbrajanie stropów kanałowych, 
 • WYKOŃCZENIA STANÓW SUROWYCH
  - Izolacja fundamentów 
  - kosmetyka żelbetów
  - prace naprawcze 
 • WYNAJEM / PODWYKONAWSTWO PRACOWNIKÓW W SYSTEMIE R/G 
  - Roboty budowlane według indywidualnych ustaleń

Posiadamy duże doświadczenie w budownictwie: 

 • Mieszkaniowym 
 • Przemysłowym 
 • Energetycznym
 • hydrotechnicznym, 
 • obiekty użyteczności publicznej, 
 • domy jednorodzinne 
 • Obiekty handlowe
 • Infrastruktura 
 • Rolniczym

Pracujemy dla największych firm budowlanych w Polsce oraz dla stałych lokalnych partnerów budowlanych. Zdobyte zaufanie oraz doświadczenie pozwala nam stałe pozyskiwanie nowych zleceń oraz rozwój firmy.

PRZYKŁADOWI ZAMAWIAJĄCY:

 • ERBUD S.A.
 • ERBUD Industry 
 • UNIBEP S.A.
 • SALINI Polska
 • TRASKO Invest
 • PRUIM S.A.
 • PG BUDOWA
 • KZA (kolejowe zakłady automatyki)
 • DOMBUD S.A.
 • EMPEBE
 • BINŻ S.A
 • BORBUD 
 • PA NOVA


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !